Starší verze

QPD knihovna pro verzi 2: proficad.qpd.

Pokud potřebujete převést soubory z verze 1.x, zde si stáhněte ProfiCAD 2.2.

Pokud potřebujete převést soubory z verze 2.x, zde si stáhněte ProfiCAD 3.3.3.

Verze 4.6.4

Verze 5.7.3

Verze 6.7.2

Verze 7.6.6

Verze 8.5.3

Verze 9.3.9

Verze 10.3.4

Verze 10.3.8

Další značky

Tyto málo používané značky nebyly zařazeny do knihovny.

značky pro kreslení rozveděčů: EATON (870) a OEZ (668).

Jak nainstalovat:

  1. Stáhněte značky kliknutím na odkaz
  2. Rozbalte značky v adresáři, kde máte knihovnu značek. Cesta je uvedena v nastavení programu (F12) – Cesty.
  3. Stiskněte F5 aby se značky načetly do panelu značek
  4. Jedná se o velké množství značek. Pro vkládání do výkresu proto doporučujeme funkci hledání značek.