Tyto a další ukázkové výkresy jsou dodávány s programem.

Naleznete je v panelu Dokumenty.