Novinky


1. 12. 2018

ProfiCAD 10.0.2

drobné opravy


11. 11. 2018

ProfiCAD 10

Kótování

Lineární kóta

dimension points

Kreslí vodorovnou nebo svislou kótu.

Klikněte na ikonu nebo vyberte příkaz Nakreslit - Lineární kóta. Kliknutím myši vyberte první bod (1) (začátek první pomocné čáry). Dalším kliknutím myši vyberte začátek druhé pomocné čáry (2). Třetím kliknutím myši vyberte bod (3), kterým bude procházet kótovací čára. Tato kótovací čára je buď vodorovná nebo svislá, podle polohy třetího bodu vůči prvním dvěma.

Šikmá kóta

Kreslí kótu pod libovolným úhlem

Klikněte na ikonu nebo vyberte příkaz Nakreslit - šikmá kóta. Další postup je stejný jako i lineární kóty.

Rozdíl mezi lineární a šikmou kótou: rozdíl mezi lineární a šikmou kótou

Kóta průměru

Slouží ke kótování průměru kruhu. Klikněte na ikonu nebo vyberte příkaz Nakreslit - Kóta průměru. Program podporuje tři způsoby kótování kruhu. Kóta průměru je definována dvěma body: první bod leží na kružnici a druhý bod leží:

 1. uvnitř kružnice
 2. vně kružnice
 3. na protilehlém bodě kružnice

Styly kótování

Program obsahuje několik předdefinovaných stylů kótování. Každá stránka může mít nastavený jiný styl kótování.

Klikněte pravým tlačítkem ve výkresu, z menu vyberte položku Nastavení stránky a vyberte kartu Styl kótování. Objeví se dialogové okno, které umožňuje:

 • vybrat jeden z předdefinovaných stylů
 • vytvořit nový styl kótování
 • změnit styl kótování
 • smazat styl kótování
styl kótování - výběr

Po kliknutí na tlačítko Nový nebo Změnit se objeví dialogové okno, kde můžete nastavit parametry stylu kótování. Dialogové okno obsahuje i náhled stylu kótování který ilustruje význam všech parametrů.

styl kótování - změna

Jednotky kótování

Všechny kóty používají stejnou jednotku kótování, kterou můžete nastavit v dialogovém okně stylu kótování. Jednotka kótování se neuvádí na kótě, ale může být uvedena v popisovém poli. K tomu slouží systémová proměnná {_du}.

Nastavení tisku a velikost stránky

Od předchozí verze nastaly tyto změny:

 1. Nastavení velikost stránky a nastavení tisku je nyní oddělené.
 2. Každá stránka může mít jinou velikost.

Nastavení tisku

Klikněte pravým tlačítkem ve výkresu, z menu vyberte položku Nastavení stránky a vyberte kartu Nastavení tisku. Objeví se dialogové okno, které umožňuje:

 • vybrat formát papíru z několika předdefinovaných formátů
 • pokud chcete použít jiný formát, stiskněte tlačítko Nastavení a vyberte formát v dialogu tiskárny.
 • nastavit měřítko tisku
 • vytisknout výkres na daný počet stránek na šířku a výšku (to umožňuje například výkres velikosti A3 vytisknout na papír formátu A4)

Velikost papíru

Klikněte pravým tlačítkem ve výkresu, z menu vyberte položku Nastavení stránky a vyberte kartu Velikost stránky. Objeví se dialogové okno, které nabízí tři možnosti velikosti papíru:

 • a) podle nastavení tisku
 • b) vlastní velikost v milimetrech
 • c) předdefinované velikosti papíru

U možností a) a b) lze zadat i počet listů papíru na šířku a výšku.

Popisky spojů (vodičů)

Popisky spojů mohou být umístěny přes spoj (namísto vedle spoje), takže zabírají méně místa.

dříve nyní

Tato volba je v nastavení programu F12 - Číslování spojů, Umístit popisky přes spoj.

Jak nainstalovat

Před instalací proveďte zazálohování všech značek a výkresů!

Pokud již ProfiCAD máte, stahujte verzi pro upgrade. Program můžete instalovat přes stávající verzi 9. Přechod na verzi 10 je placený.

Nezmeškejte další verze

Přihlašte se k odběru novinek na váš email. Každá zpráva kterou dostanete obsahuje i link pro případné zrušení odběru.navštivte ProfiCAD Blog - podpora, řešení problémů, odpovědi na dotazy