Popisové pole (razítko) výkresu

Popisové pole je standardizovaný blok textu, který se objevuje na všech stránkách technického výkresu. Obsahuje důležité informace o výkresu, jako je název výkresu, jméno osoby nebo organizace, která jej vytvořila, datum jeho vytvoření a další důležité údaje. Popisové pole se nachází v dolním nebo pravém dolním rohu výkresu.

Můžete používat popisové pole dodávané s ProfiCADem nebo si vytvořit svoje vlastní.

popisové pole podle normy ISO 7200

Jak upravit popisové pole pro své potřeby

Zvolte příkaz menu Soubor - Otevřít popisové pole a vyberte jedno z popisových polí. Odstraňte logo ProfiCAD a vložte mimo něj vaše logo. Upravte rozložení textů podle svých potřeb.

Jak vytvořit nové popisové pole

Popisové pole se vytvoří příkazem Soubor - Nové popisové pole. Další možnost je otevřít existující popisové pole, provést potřebné změny a uložit ho pod jiným názvem.

Popisové pole se skládá z grafických objektů - čar, obdélníků textů atd. Lze vložit i obrázek např. s logem firmy. Popisové pole by mělo být kresleno symetricky podle os pracovní plochy, podobně jako značky.

vycentrovat objekty

Proměnné v popisových polích

Texty mohou obsahovat zástupnou část, která je v dokumentu nahrazena hodnotou proměnné. Zástupná část je ohraničena znaky { a }. Například v textu

Kreslil: {author}

bude zástupná oblast nahrazena hodnotou proměnné "author".

V popisovém poli lze použít tyto systémové proměnné.

Výchozí popisové pole

Popisové pole je automaticky vkládáno do výkresu, pokud tato funkce není vypnuta (F12 - Ostatní dole).

Jak vložit popisového pole

a) popisové pole pro celý dokument

Bude použito na všech stránkách které nemají nastavený své popisové pole. Vloží se příkazem Nastavení programu (F12) - Dokument - Popisové pole.

b) popisové pole pro jednu konkrétní stránku

Klikněte pravým tlačítkem myši ve výkresu, vyberte příkaz Nastavení stránky a vyberte kartu popisové pole.

Zobrazení / skrytí popisového pole

Aby se popisové pole zobrazovalo, je nutné zaškrtnout zaškrtávací políčko zobrazit popisové pole nahoře. Popisové pole lze odebrat z dokumentu pomocí tlačítka Odebrat.

Po změně popisového pole

Pokud jste provedli změny v popisovém poli, použijte tlačítko znovu načíst.

Nastavení popisového pole

Lze nastavit odstup popisového pole od okrajů dokumentu, pokud je vyžadováno, aby nebylo těsně na okrajích. Pomocí zaškrtávacího políčka Otočit o 90° lze popisové pole otočit o 90° a získat tak např. výkres A4 který je kreslen na šířku ale popisové pole je na výšku.

nastevení popisového pole