Popisové pole (razítko) výkresu

Popisové pole je standardizovaný blok textu, který se objevuje na všech stránkách technického výkresu. Obsahuje důležité informace o výkresu, jako je název výkresu, jméno osoby nebo organizace, která jej vytvořila, datum jeho vytvoření a další důležité údaje. Popisové pole se nachází v dolním nebo pravém dolním rohu výkresu.

Můžete používat popisové pole dodávané s ProfiCADem nebo si vytvořit svoje vlastní.

popisové pole podle normy ISO 7200

Jak upravit popisové pole pro své potřeby

Zvolte příkaz menu Soubor - Otevřít popisové pole a vyberte jedno z popisových polí. Odstraňte logo ProfiCAD a vložte místo něj vaše logo. Upravte rozložení textů podle svých potřeb.

Jak vytvořit nové popisové pole

Popisové pole se vytvoří příkazem Soubor - Nové popisové pole. Další možnost je otevřít existující popisové pole, provést potřebné změny a uložit ho pod jiným názvem.

Popisové pole se skládá z grafických objektů - čar, obdélníků textů atd. Lze vložit i obrázek např. s logem firmy. Popisové pole by mělo být kresleno symetricky podle os pracovní plochy, podobně jako značky.

vycentrovat objekty

Proměnné v popisových polích

Texty mohou obsahovat zástupnou část, která je v dokumentu nahrazena hodnotou proměnné. Zástupná část je ohraničena znaky { a }. Například v textu

Kreslil: {author}

bude zástupná oblast nahrazena hodnotou proměnné "author".

Výchozí popisové pole

Popisové pole je automaticky vkládáno do výkresu, pokud tato funkce není vypnuta (F12 - Ostatní dole).

Jak vložit popisového pole

a) popisové pole pro celý dokument

Bude použito na všech stránkách které nemají nastavený své popisové pole. Vloží se příkazem Nastavení programu (F12) - Dokument - Popisové pole.

b) popisové pole pro jednu konkrétní stránku

Klikněte pravým tlačítkem myši ve výkresu, vyberte příkaz Nastavení stránky a vyberte kartu popisové pole.

Zobrazení / skrytí popisového pole

Aby se popisové pole zobrazovalo, je nutné zaškrtnout zaškrtávací políčko zobrazit popisové pole nahoře. Popisové pole lze odebrat z dokumentu pomocí tlačítka Odebrat.

Po změně popisového pole

Pokud jste provedli změny v popisovém poli, použijte tlačítko znovu načíst.

Nastavení popisového pole

Lze nastavit odstup popisového pole od okrajů dokumentu, pokud je vyžadováno, aby nebylo těsně na okrajích. Při formátu výkresu na šířku lze popisové pole umístit na levou, dolní nebo pravou hranu výkresu.

nastavení popisového pole

Funkce tlačítek:

Změnit...
umožňuje vybrat jiné popisové pole.
Uložit
pokud jste od někoho dostali výkres se zajímavým popisovým polem, můžete si ho uložit a použít ve svých výkresech.
Odebrat
pokud popisové pole nebudete potřebovat, můžete ho odstranit z výkresu. Datová velikost výkresu se zmenší.
Znovu načíst
pokud jste změnili popisové pole, tímto tlačítkem se načte změněné popisové pole do výkresu.