Jak kreslit schématickou značku

Některá videa byla vytvořena v zastaralém formátu který už nejde přehrát. Postupně je budeme nahrazovat novými.
Nyní jsou funkční videa 7 - 10.

Před vytvořením značky vybereme skupinu v které má být značka vytvořena.

Novou značku vytvoříme příkazem Soubor - Nová značka.

Editor značek vypadá stejně jako editor schémat, proto bylo změněna barva pravítka aby nedocházelo k záměně. Pracovní plochu můžeme vycentrovat klávesou * na num. klávesnici.

 Značka se vytváří z grafických objektů podobně jako schéma.

Grafické objekty je nutné vytvářet symetricky podle os pracovní plochy.

Pokud značka obsahuje text, můžeme určit zda se má text otáčet pokud se otáčí značka.

Ke značce přidáme vývody které slouží k automatickému přichytávání spojů.

Polohy vývodů můžeme zkontrolovat a upravit v panelu Vlastnosti.

Pro kontrolu umístění vývodů můžeme použít příkaz Zobrazit - Zobrazit čísla vývodů.

Na závěr můžeme značce přidat doplňující informace v dialogovém okně Nastavení - Dokument - Značka. Pokud je značka kreslena podle normy, vložíme číslo normy.

Implicitní typ a hodnota jsou údaje který bude pro tuto značku použit až bude vložena do schématu.

Nově vytvořená značka se objeví v seznam po stisku klávesy F5.

Můžeme vyzkoušet vložit do schématu

otáčení funguje, připojování spojů k vývodům funguje.