navštivte ProfiCAD Blog - podpora, řešení problémů, odpovědi na dotazy

Novinky od verze 7
 

17.5.2014

ProfiCAD 7.6.6

Drobné opravy

 

14.5.2014

ProfiCAD 7.6.5

Drobné opravy

 

4.4.2014

ProfiCAD 7.6.4

Drobné opravy

 

23.2.2014

ProfiCAD 7.6.3

Drobné opravy

 

6.2.2014

ProfiCAD 7.6.2

Možnost vymazat značku z knihovny

V panelu značek klikněte pravým tlačítkem na značku a vyberte příkaz Vymazat

Měřítko typu čáry

V panelu Vlastnosti přibyla nová vlastnost pro čáry. Umožňuje nastavit jemnější nebo hrubší vzor přerušovaných čar. Například údaj 0,3 znamená, že úseky čáry budou mít 30% normální velikosti. Výchozí hodnota je 1.

Měřítko typu čáry

 

31.1.2014

Nové značky pro půdorysy

Knihovna byla doplněna o několik značek pro půdorysy (okna, dveře atd.). Značky pro okna a dveře jsou kresleny pro tloušťku zdí 30. Při použití jiné tloušťky zdi změňte velikost značky v panelu Vlastnosti. Například pro zdi tloušťky 50 zadejte hodnotu měřítko Y 1.69. Tento výkres ukazuje použití značek pro různé toušťky zdí:

Jak nainstalovat:

 1. Stáhněte značky kliknutím na obrázek
 2. Rozbalte značky do některého podadresáře (například "ostatní") v adresáři, kde máte knihovnu značek. Cesta je uvedena v nastavení programu (F12) – Cesty.
 3. Stiskněte F5 aby se značky načetly do panelu značek
značky půdorysy

 

21.1.2014

ProfiCAD 7.6.1

Možnost změnit značku ve výkresu

Klikněte pravým tlačítkem myši na značku a vyberte příkaz změnit značku. Objeví se vyhledávací dialog, ve kterém vyhledejte novou značku a vyberte jí dvojklikem. Dále se objeví se potvrzovací dialog. Po potvrzení klávesou OK bude původní značka nahrazena novou.

jak změnit značku ve výkresu

 

1.1.2014

ProfiCAD 7.6

Knihovna byla doplněna o několik značek.

Jak nainstalovat:

 1. Stáhněte značky kliknutím na obrázek
 2. Rozbalte značky v adresáři, kde máte knihovnu značek. Cesta je uvedena v nastavení programu (F12) – Cesty.
 3. Stiskněte F5 aby se značky načetly do panelu značek
elektro značky svorky

 

6.12.2013

Nové značky pro EIB

Knihovna byla doplněna o 38 značek pro EIB (evropská instalační sběrnice).

Jak nainstalovat:

 1. Stáhněte značky kliknutím na obrázek
 2. Rozbalte značky v adresáři, kde máte knihovnu značek. Cesta je uvedena v nastavení programu (F12) – Cesty.
 3. Stiskněte F5 aby se značky načetly do panelu značek
značky pro EIB

Některé z těchto značek obsahují parametry. Ve výkresu zadáte hodnoty pro parametry tak, že vyberete značku, pravým tlačítkem myši vyvoláte menu, kde vyberete položku Parametry a zadáte hodnoty do tabulky, která se objeví.

Více o parametrech značek

 

26.11.2013

ProfiCAD 7.5.9

Zobrazování čisel spojů

V nastavení programu (F12 - číslování spojů) lze nastavit, jak se mají zobrazovat popisky spojů.

17.11.2013

ProfiCAD 7.5.8

Nová šipka

V panelu Vlastnosti lze zvolit nový typ šipky:


Možnost přesunout obrázek do jiné vrstvy

Pravým kliknutím na obrázek se zobrazí kontextové menu s novým příkazem přesunout do vrstvy. Objeví se dialogové okno, kde vyberte cílovou vrstvu.

Mazání oblíbených značek

V panelu oblíbených značek lze mazat klávesou Delete.

15.10.2013

ProfiCAD 7.5.7

kopis stránky

Možnost vytvořit kopii stránky

V panelu stránky je nové tlačítko (modré plus), které umožňuje vytvořit kopii aktuální stránky. Kopie obsahuje všechny objekty původní stránky.

Otáčení grafických objektů

Otáčení grafických objektů (příkaz Objekt - Trvale otočit) umožňuje vytvářet kopii otáčených objektů zaškrtnutím políčka kopírovat.

Nové video ukazuje možnosti příkazu Objekt - Trvale otočit na příkladu kreslení stupnice měřícího přístroje a konektoru.

Doporučujeme přepnout na celou obrazovku.

16.9.2013

ProfiCAD 7.5.6

Nové možnosti popisového pole

V nastavení popisového pole (F12 - Popisové pole) jsou dvě nová tlačítka:

Uložit - umožňuje uložit popisové pole na disk. Užitečné v případě, že již nemáte původní popisové pole použité ve výkresu.

Znovu načíst - umožňuje znovu načít popisové pole. Užitečné v případě, že jste provedli změny v popisovém poli.

Jednodušší vyplnění popisového pole

Pravým tlačítkem myši na ploše se zobrazí menu, kde vyberte položku vyplnit popisové pole.

Číslování spojů

V nastavení programu (F12 - Číslování spojů) lze nastavit automatické číslování spojů.

Pokud je políčko číslovat spoje zaškrtnuté, každý nový spoj je očíslován. Pokud je políčko zepředu doplnit nulami zaškrtnuté, číslo je zepředu doplněno nulami na počet číslic zadaný v políčku počet číslic.

Další možnost je nechat automatické číslování vypnuté, a očíslovat spoje až když je výkres hotový. K tomu slouží tlačítko přečíslovat.

9.8.2013

ProfiCAD 7.5.5

Možnost zobrazit/skrýt popisové pole pro určitou stránku

zobrazení popisového pole pro stránku

V panelu Stránky klikněte na tlačítko Vlastnosti (1). Zobrazí se dialogové okno, kde můžete určit (2), jestli se má zobrazovat popisové pole.

Nová proměnná _potb pro popisová pole umožnuje číslovat pouze stránky, které obsahují popisové pole. Např. zápis {_potb}/{_pc} zobrazí číslo stránky/počet stránek, ale započítává pouze stránky, které mají zapnuté popisové pole.

Kontextové menu

Pravým tlačítkem myši na ploše, na značce nebo na obrázku se objeví kontextové menu, které usnadňuje některé úkony.

Možnost uložit obrázek

Obrázek dříve vložený do výkresu můžete uložit na disk. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek a vyberte příkaz Uložit kopii.

6.6.2013

ProfiCAD 7.5.4

Drobné opravy.

3.6.2013

ProfiCAD 7.5.3

Vícestránkové dokumenty

U vícestránkových dokumentů lze přepínat aktivní stránku bez použití panelu Stránky. Klávesa PgUp přepíná na předchozí, PgDn na následující stránku.

24.5.2013

ProfiCAD 7.5.2

Hledání značek

Po stisku klávesy mezerník se objeví dialogové okno, které umožňuje vyhledávat značky a vkládat je do výkresu.

Hledaný výraz pište do políčka (1). Značky a adresáře, které obsahují zadaný výraz se ihned objevují v seznamu (2). Dvojklikem na značku se značka vloží do výkresu. Dvojklikem na adresář (žlutý obdélník) se zobrazí obsah adresáře. Název adresáře se zobrazí v horní části okna (3). Tlačítko (4) umožňuje přejít na nadřazený adresář.

hledat elektro značky

Pravým tlačítkem myši se zobrazí menu, které umožňuje 2 akce:

 • zobrazit adresář, ve kterém se nachází značka
 • přidat značku do panelu Oblíbené.

Rozšíření importu z AutoCADu

Import z AutoCADu nyní zahrnuje i nové verze DWG 2013 a DXF 2013.

26.4.2013

ProfiCAD 7.5.1

Drobné opravy.

 

12.4.2013

ProfiCAD 7.5

Atributy značek

značka s atributem

Značky mohou mít textové popisky - atributy. Atributy se vytvářejí pomocí odkazu Atributy v dolní části panelu Vlastnosti (objeví po dvojkliku na značce).

Objeví se dialogové okno, kde se zadává název atributu, hodnota a zda má být atribut viditelný ve výkresu.

Názvy atributu nesmí obsahovat jiné znaky než písmena a číslice, nesmí začínat číslicí a je doporučeno aby začínaly velkým písmenem.

atributy značky

Atributy skupin

Aby nebylo nutné zadávat atributy pro každou značku, program umožnuje předdefinovat atributy pro značky podle toho do jaké skupiny patří. Atributy skupin se zadávají pomocí příkazu menu Soubor - Konfigurace knihovny. Objeví se dialogové okno s knihovnou značek. V levé části vyberte skupinu značek. V pravé části zadejte atributy.

atribut pro skupinu značek

Hodnotu atributu můžete nechat prázdnou, nebo zadejte hodnotu, která bude použita nejčastěji. Každá značka, která bude vložena do výkresu, dostane atribute své skupiny a všech nadřazených skupin. Atributy které přidáte skupině "ProfiCAD Library" platí pro všechny značky. Po provedení změn proveďte příkaz Zobrazit - znovu načíst položky, aby se změny projevily v knihovně.

Atributy v rozpisu součástek

Rozpis součástek obsahuje nové tlačítko Sloupce, které umožňuje nadefinovat, které sloupce bude rozpis součástek obsahovat.

Seznam (1) obsahuje předdefinované hodnoty. Textové pole (2) umožňuje přidat hodnoty atributu do rozpisu. U názvů sloupců se rozlišují velká a malá písmena. Seznam (3) obsahuje vybrané sloupce, které se objeví v rozpisu součástek.

Tlačítka (4) umožňují změnit pořadí sloupců. Tlačítko (5) umožňuje odstranit sloupec a tlačítka (6) mění zarovnání sloupců v rozpisu součástek.

sloupce v rozpisu značek

Konfigurace rozpisu součástek

V dolní části dialogového okna je možné uložit si konfiguraci pod určitým názvem a později ji znovu načíst.

Postup uložení konfigurace: Napište název konfigurace do políčka (7) a stiskněte šipku napravo od políčka.

Postup načtení konfigurace: Vyberte název konfigurace ze seznamu (8).

Postup změny konfigurace: Vyberte název konfigurace ze seznamu (8), proveďte změny v horní části dialogového okna a stiskněte tlačítko se šipkou napravo od políčka (7).

Postup smazání konfigurace: Vyberte název konfigurace ze seznamu (8) a stiskněte tlačítko napravo od něj.

 

8.3.2013

ProfiCAD 7.4.3

tvar zakončení spoje

Možnost zadat tvar zakončení spoje

Tvar zakončení spoje vybírá program automaticky, ale pokud byste ho potřebovali dodatečně změnit, můžete to provést v panelu Vlastnosti (položka "Tvar").

 

28.2.2013

ProfiCAD 7.4.2

Panel Hledání umožňuje hledat spoje podle názvu.

26.2.2013

ProfiCAD 7.4.1

Drobné opravy.

21.2.2013

ProfiCAD 7.4

Panel Hledání

Panel Hledání

Nový panel Hledání umožňuje vyhledávat značky, texty a grafické objekty (pokud obsahují text).

Hledaný výraz pište do políčka (1). Do oblasti výsledků hledání (2) se přesunete klávesou . Objekt který vyberete v oblasti výsledků hledání se zvýrazní ve výkresu.

Hledání probíhá na všech stránkách a ve všech vrstvách výkresu. Tím se liší od panelu Průzkumník, který zobrazuje pouze objekty z aktuální stránky a vrstvy.

 

Zamykání panelu značek

Zamykání panelu značek

Pokud kliknete na skupinu značek v panelu na levé straně, paleta značek se uzamkne a stále ukazuje tuto skupinu.

Tím se zabrání nechtěnému zobrazení jiné skupiny.

K odemknutí skupiny dojde automaticky za několik vteřin.

 

Nová ikona

Program nyní používá novou ikonu:

ProfiCAD icon

Jak instalovat

Pokud jsou zapnuté automatické aktualizace (F12 - Ostatní - provádět aktualizaci), program se aktualizuje sám.

 

21.1.2013

ProfiCAD 7.3.3

Hyperlinky křížových odkazů

křížové odkazy

Křížové odkazy mezi součástmi komponent jsou klikatelné. Kliknutím na odkaz se přejde na odkazovanou stránku.

Pro větší přehlednost je vhodné nastavit si font křížových odkazů aby vypadaly jako hyperlinky, tj. modrou barvou a podtržené. To lze provést v nastavení programu, F12 - Dokument - Fonty.

Oblíbené značky

Z grafického panelu značek lze přidat značku do panelu "oblíbené" pomocí menu, které se objeví kliknutím pravého tlačítka myši na značku.

Nové značky

Do knihovny byly přidány nové značky výrobců Inels a Moeller. Dále dvě zajímavé ukázky půdorysů budov s elektroinstalací. Více informací zde.

 

1.1.2013

ProfiCAD 7.3.2

oblouky se šipkami

Kruhové oblouky se šipkami

Nakreslete oblouk pomocí tlačítka a vyberte typ šipky v panelu Vlastnosti.

Směr šipky můžete změnit kliknutím na odkaz otočit šipku v dolní části panelu Vlastnosti.

Šipky lze přidat pouze kruhovým obloukům, ne eliptickým. Kruhový oblouk lze snadno nakreslit přidržením klávesy Ctrl během kreslení.

18.12.2012

ProfiCAD 7.3.1

Možnost odstranit nepotřebné objekty

Nový příkaz menu Soubor - Čistit umožňuje odstranit z výkresu nepoužívané objekty (definice značek a obrázků) a zmenšit tak velikost výkresu na disku.

5.11.2012

ProfiCAD 7.3

Rozdělená knihovna

Pro přehlednější práci umožňuje program rozdělit knihovnu značek na několik sad. Sady se přepínají pomocí rozevíracího seznamu nad skupinami značek (viz obrázek).

knihovna rozdělená knihovna

Nové instalace programu mají knihovnu rozdělenou na tři sady: elektronika, silnoproud a ostatní. Svoji knihovnu si můžete rozdělit jakkoliv jinak, tak jak vám to bude vyhovovat.

Postup rozdělení knihovny:

 1. F12 - Cesty - stiskněte tlačítko Otevřít v průzkumníku.
 2. Vytvořte několik adresářů které budou sloužit jako sady značek.
 3. Přetáhněte skupiny značek do odpovídajících sad vytvořených v předchozím bodu.
 4. Zapněte zobrazování rozdělené knihovny: F12 - Značky - "Rozdělit knihovnu na sady značek".
 5. Restartujte ProfiCAD.
Rozdělenou knihovnu si také můžete stáhnout zde, s výhodou že budete mít nejnovější značky.

Vylepšený export výkresů

Po exportu výkresu (do grafických formátů a do DXF) se zobrazí dialogové okno se seznamem výsledných souborů. U vícestránkových výkresů vznikne jeden soubor pro každou stránku výkresu.

Dvojklikem na výsledný soubor můžete zobrazit náhled souboru. Tlačítkem komprimovat můžete všechny výstupní soubory zazipovat do jednoho souboru. Tlačítko Otevřít v průzkumníku zobrazí výstupní adresář v průzkumníku Windows.

Popisové pole

V popisovém poli můžete použít nové systémové proměnné {_file} pro název souboru výkresu a {_path} pro cestu výkresu.

Jak instalovat

Pokud již máte verzi 7, zaškrtněte v nastavení programu (F12 - Ostatní - "Provádět aktualizaci") a restartujte ProfiCAD.

1.10.2012

ProfiCAD 7.2

Jednodušší kreslení čar a spojů

Pokud během kreslení čáry nebo spoje nakreslíte odbočku a chcete ji vzít zpět, stiskněte klávesu backspace.

Rozšířené možnosti fontů

Karta F12 - Fonty umožňuje nastavit vlastní font pro křížové odkazy. Nová je také možnost nastavit barvu textu pro všechny typy popisků ve výkresech.

nastavení fontů

Barevné výplně značek

Některé značky mohou být vybarveny. Týká se to značek které mají uzavřené plochy, t. j. kruhy, elipsy, obdélníky, polygony, kruhové úseče a výseče.

Barva výplně se nastavuje v panelu Vlastnosti, nebo (pokud chcete vybarvit více značek) příkazem Objekt - barva výplně. Plochy které byly vybarveny v editoru značek si ponechávají svou barvu .

elektro značky barevně

Při vybarvení značky může nastat situace, že některé čáry zmizí, protože jsou zakryty vybarvenou oblastí. V takovém případě značku otevřete (pravým tlačítkem myši v panelu značek) a změňte pořadí objektů v panelu Průzkumník. Uzavřené plochy dejte na začátek seznamu, aby nezakrývaly jiné objekty.

Několik značek bylo opraveno aby je bylo možné vybarvovat. Můžete si je stáhnout zde.

4.9.2012

ProfiCAD 7.1.1

Volitelný formát odkazů

Formát odkazů lze nastavit v nastavení programu (F12) - Značky. Vzorec pro formát odkazů může obsahovat tyto proměnné:

{ref}reference (pouze pro značky)
{pa}krátký název stránky
{po}pořadové číslo stránky
{zone}oblast

příklady:

vzorecodkaz
{ref}/{pa}.{zone}reference/název stránky.zóna
{ref}/{po}.{pa}.{zone}reference/číslo stránky.název stránky.zóna
/{po}.{zone}/číslo stránky.zóna

 

22.8.2012

ProfiCAD 7.1

Hromadný tisk výkresů

Pomocí příkazu Soubor - tisknout výkresy lze vytisknout několik výkresů najednou. Tlačítkem "nastavení" můžete vybrat jinou tiskárnu.

Pokud místo tiskárny vyberete převodník PDF, můžete tuto funkci použít pro hromadný export do formátu PDF. Pro tyto účely lze doporučit například program Print2PDF od společnosti Software602.

hromadný tisk výkresů

 

21.7.2012

ProfiCAD 7

Panel Dokumenty

Pro zjednodušení práce s dokumenty slouží panel "dokumenty" s ikonou se žlutou složkou.

Umožňuje náhled na dokumenty bez nutnosti otevřít je. Funguje to podobně jako panel značek, stačí přejet myší přes název adresáře. Panel zobrazuje dokumenty z adresáře (cesty) která je uvedena v nastavení programu (F12) záložka cesty. Panel "nevidí" dokumenty které jsou přímo na uvedené cestě. Je třeba vytvořit podskupiny (adresáře) (podobně jako je tomu u panelu značek).

elektro výkresy

Například pokud je cesta na dokumenty D:\vykresy\, je nutné vytvořit několik podadresářů, např. D:\vykresy\projekt1, D:\vykresy\projekt2 atd. a dokumenty umístit do nich.

Dokument lze otevřít kliknutím na náhled dokumentu. Pravým tlačítkem myši se objeví menu s položkou "vytvořit podobný dokument". Pokud často vytváříte podobné dokumenty, můžete si vytvořit jeden dokument jako vzor a z něho pak vytvářet dokumenty.

Přejmenování popisek značek

Popisky značek se nyní umisťují vlevo od značky. Pokud dáváte přednost starému umístění vpravo od značky, můžete tuto volbu zapnout v F12 - Značka.

Dříve měla každá značka přiřazeny 2 popisky: typ a hodnotu. Od verze 7 se typ jmenuje reference a hodnota se jmenuje typ:

dříve nyní příklad (relé)
typ reference K5
hodnota typ NFZ22E-20

Výraz reference je zkratka z "referenční označení" podle normy EN 61082-1 článek 5.20

Rozpis značek a kusovník

Obrázek ukazuje nový rozpis značek.

rozpis značek

Zaškrtnutím volby "seskupovat" se zobrazí kusovník.

kusovník

Vícestránkové dokumenty

Nový panel "Stránky" umožňuje vytvářet vícestránkové dokumenty. Ikona tohoto panelu představuje výkres v kroužkové vazbě.

panel stránky

Každá stránka má krátký název (doporučeno 4 znaky) který se zobrazuje v panelu "Stránky" a v křížových odkazech. Pokud je pro dokument zapnuto popisové pole, zobrazí se na všech stránkách.

nastavení stránky

Údaje pro popisové pole se zadávají:

údaje stejné pro všechny stránky (firma, kreslil, atd) jako dříve (F12 - Dokument - Souhrnné informace)
údaje pro konkrétní stránku (název, doplňující název) v panelu "Stránky" vyberte stránku klikněte na tlačítko "přejmenovat"

V popisovém poli můžete použít nové 3 systémové proměnné které program vytváří automaticky.

název význam poznámka
_po pořadové číslo stránky page ordinary number
_pc celkový počet stránek pages count
_pa krátký název stránky page abbr.

Například může popisové pole obsahovat údaj List: {_po}/{_pc} který se ve výkresu zobrazí například jako List: 3/10

Pro verzi 7 bylo vytvořeno popisové pole standard7.ptb které již tuto položku obsahuje.

Tisk

Předchozí verze programu se snažila maximálně využít velikost tisknutelné plochy tiskáren. Kolem výkresu zůstávaly jen velmi úzké okraje. Nová verze umožňuje nastavit preferované okraje papíru. Šířka okrajů se nastavuje v F12 - Dokument - Velikost. Doporučená šířka okrajů je 10 mm a pro okraj s kroužkovou vazbou 20 mm.

Aby se výkresy z předchozí verze vešly do plochy zmenšené o okraje, program automaticky zmenší výkres. V tom případě není zaškrtnuta volba F12 - Dokument - Velikost - "okraje zahrnout do plochy výkresu".

F12 - Dokument - Velikost - "okraje zahrnout do plochy výkresu"
volba není zaškrtnuta volba je zaškrtnuta

Volba vhodná pro výkresy vytvořené v předchozích verzích programu (před verzí 7).

Během kreslení je plocha výkresu je stále stejná - i když změníte šířku okrajů.

Během tisku se výkres zmenší aby se získalo místo pro okraje.

Volba vhodná pro výkresy vytvořené ve verzi 7.

Plocha okrajů se odečte od plochy výkresu. Znamená to, že pokud změníte šířku okrajů, změní se plocha výkresu.

Při tisku pak není třeba provádět zmenšení výkresu.

Křížové odkazy - vodiče

Pokud mají dva vodiče stejný název, považují se za vodivě propojené. Název se zadává v panelu "Vlastnosti". Pokud vodič končí ve vzduchu a na jiné stránce existuje jiný vodič se stejným názvem, automaticky se zobrazí odkaz na druhý vodič.

Křížové odkazy - značky

Komponenta je elektrické zařízení které obsahuje několik značek.

Například cívka relé a kontakty. Hlavní značka je cívka relé, podružné značky jsou jednotlivé kontakty.

hlavní a podružná značka

Hlavní značka komponenty by měla mít označeni (v panelu Vastnosti zadat referenci) například K5. Podružné značky budou mít stejné označení + tečka + číslo, například K5.1, K5.2

Podružné značky se normálně nezobrazují v rozpisce. Pokud chcete aby se zobrazovaly, zaškrtněte volbu "zobrazovat podružné značky".

Pokud budete dodržovat tento způsob označení, zobrazí se u každé značky která je součástí komponenty odkaz na ostatné značky.

Obrázek ukazuje relé na straně 1

relé s odkazy

a jeho kontakty na straně 2

kontakty s odkazy

Odkazy jsou zobrazovány ve formátu reference/stránka.zóna, v souladu s normou EN 61082-1 článek 5.8

Generování odkazů je třeba zapnout v F12 - Systém - Značky - Vytvářet křížové odkazy značek a Vytvářet křížové odkazy vodičů.

Pokud přesunete značku ve výkresu, můžete použít příkaz Soubor - Obnovit křížové vazby aby se v odkazech objevila správně zóna ve které se značka nyní nachází.

Parametrizované značky

Tuto značku (impulzní kódová modulace) lze použít pouze pro hodnoty 3 a 7. Problém lze vyřešit následujícím postupem:

Značku otevřete v editoru značek. Hodnoty 3 a 7 nahraďte parametry - například x a y a zadejte je v závorkách { }. Získáte parametrizovanou značku.

Ve výkresu zadáte hodnoty pro x a y tak, že vyberete značku, v panelu "vlastnosti" kliknete na odkaz "parametry" a zadáte hodnoty do tabulky která se objeví.

parametrická značka ve výkresu

Jak nainstalovat

Pokud již ProfiCAD máte, stahujte verzi pro upgrade. Program můžete instalovat přes stávající verzi 6. Přechod na verzi 7 je placený.

Nezmeškejte další verzeLidé, kteří nechtějí živit svou vlastní armádu, budou brzy nuceni živit armádu někoho jiného.
— Napoleon Bonaparte