Často kladené otázky a odpovědi

Jak nastavit orientaci stránky na výšku nebo na šířku?

Jak mám nastavit, aby určitá značka ve výkresu měla automaticky číslovanou referenci "RT", tj. RT1, RT2 … atd.

 1. Otevřete značku (pravým kliknutím v paletě značek)
 2. Stiskněte klávesu F12
 3. Vyberte položku "Značka"
 4. Do políčka "implicitní reference" zadejte RT

Objevuje se hláška "out of memory"

K tomu může dojít, pokud výkres obsahuje příliš velké obrázky (datová velikost mnoho MB). Jsou dvě možnosti řešení:

 1. Použijte příkaz Soubor - Čistit. Tím se z dokumentu odstraní nepotřebné objekty.
 2. Obrázky odstraňte, upravte je v grafickém programu (aby měly menší velikost) a znovu je vložte.

Zmizely mi typy čáry - vidím jen plnou čáru

V knihovně značek musí být adresář "_LIN" a v něm soubor lines.lin Cestu na knihovnu značek zjistíte v nastavení programu (F12) - Cesty.

V souhrnných informacích jsem vyplnil název a doplňující název. V Popisovém poli se tyto údaje neobjevily.

Tyto údaje jsou pro každou stránku jiné. Proto se zadávají v panelu Stránky (dvojklikem na stránku). Pokud chcete, aby byly tuto údaje stejné pro všechny stránky, zadejte je v F12 - proměnné a smažte je z panelu Stránky.

Nemohu pohybovat objekty ve výkresu

Objekty jsou pravděpodobně v jiné vrstvě. Přepněte se do správné vrstvy pomocí panelu Vrstvy.

Jak importovat PDF

Program umožňuje vložit do výkresu obrázek ze schránky Windows. Jedná se o nejsnadnější způsob, jak do výkresu dostat obrázek z jiného zdroje, například z katalogu ve formátu PDF.

 1. V dokumentu PDF co nejvíce zvětšete předlohu, aby obrázek nebyl rozrastrovaný. Například příkazem zoom in, nebo použijte kolečko myši se stisknutou klávesou Ctrl.
 2. Udělejte screenshot (snímek obrazovky). U Windows 10 stiskněte Win+Shift+S. U starších systémů stiskněte PrtScn.
 3. Přepněte do ProfiCADu a stiskněte Ctrl + V.

Kolem značky je žluté orámování které je mnohem větší než samotná značka.

Problém může mít dvě příčiny:

1) Během vytváření značky vzniklo několik artefaktů (např. velmi malých čar, zapomenuté vývody atd.) které byly přehlédnuty. Ty pak způsobují, že značka je větší, protože jsou započteny do ohraničující plochy značky. Řešením je odstranit tyto artefakty, nejlépe s pomocí panelu Průzkumník. Pak je třeba nahradit značku ve schématu opravenou značkou.

2) Značka není vytvořena symetricky podle os pracovní plochy. Řešením je nakreslit ji symetricky.

Existuje verze pro Linux?

Ne.

Existuje verze pro Mac?

Ne.

Jaké značky jsou obsaženy v placené verzi programu? Máte další značky z jiných oborů?

Placená verze obsahuje vždy stejné značky jako verze pro domácnost. Knihovna značek je průběžně doplňována. Program obsahuje editor značek, který umožňuje snadno si nakreslit vlastní značky.

Na adrese gallery.proficad.com naleznete další značky které tam odeslali ostatní příznivci programu ProfiCAD. Pokud jste si vytvořili vlastní značky, můžete je odeslat do galerie a obohatit tak tuto knihovnu.

Jak mám dostat značky do panelu oblíbené?

Přesuňte je myší na ikonu srdce.

Jak nainstalovat novou verzi programu?

Při změně hlavního čísla verze před tečkou (např. 7.x - 8.0):

Upgrady v rámci hlavní verze (např. 8.1 na 8.2) jsou zdarma a provedete je pomocí menu Nápověda - Aktualizovat.

Pokud opravím značku v editoru značek, změní se tato značka i ve schématech kde již byla vložena?

Ne! Nezmění, protože každá značka se ukládá do schématu jako kopie.

Při tisku na laserové tiskárně 5L jsou některé objekty a čáry vytištěny rozmazaně a nevytiskne se celé schéma.

Pomůže změnit rozlišení tisku z 600 DPI na 300 DPI (nastavení tisku - ve vlastnostech tiskárny).

Čárkovaná čára se vytiskne jako plná

Další postup je u každé tiskárny trochu jiný.

 • Stiskněte tlačítko "Vlastnosti"
 • Stiskněte tlačítko "Upřesnit"
 • Vyhledejte "Kvalita tisku"
 • Vyhledejte "Rozlišení"
 • Najděte volby "Vektor" a "Rastr", vyberte "Rastr"

Nelze vybrat objekt - při klepnutí na objekt se vybere úplně jiný objekt, který je vzdálen od kurzoru.

Při vytváření značky je třeba grafické objekty umísťovat tak, aby značka byla rozmístěna symetricky podle os pracovní plochy.

správně nesprávně

Jak zapojit spoje mezi součástkami které jsou daleko od sebe a nejsou vidět na obrazovce najednou.

1. způsob: během kreslení spoje posouvejte pracovní plochu pomocí kurzorových kláves příslušným směrem.

2. způsob: přepněte měřítko pohledu na menší hodnotu, např. 50 %.

Lze vytvářet další značky hradel? Při vkládání hradla se objeví vždy pouze jedna schematická značka a nezjistil jsem, jak lze vložit jiné.

Po vložení hradla stiskněte klávesu Escape (aby se z kurzoru stala šipka), a klikněte pravým tlačítkem myši na hradlo. Objeví se dialogové okno, ve kterém lze nastavit mnoho voleb týkajících se typu hradla, počtu vstupů atd.

Nefunguje mi otvírání výkresů dvojklikem z průzkumníku Windows

V průzkumníku Windows klikněte pravým tlačítkem myši na soubor s výkresem. Objeví se menu, kde vyberte „Otevřít v programu“ – „Zvolit výchozí program“ a vyberte ProfiCAD.

Pokud to nepomůže, zkontrolovat v registrech (pouze pro pokročilé uživatele) a případně vytvořit tyto položky:

HKEY_CLASSES_ROOT\.sxe = ProfiCAD.Document
HKEY_CLASSES_ROOT\ProfiCAD.Document\shell\open\command = ProfiCAD.EXE %1
HKEY_CLASSES_ROOT\ProfiCAD.Document\shell\open\ddeexec = [open("%1")]
HKEY_CLASSES_ROOT\ProfiCAD.Document = ProfiCAD.Document

Pokud by to nepomohlo, otvírejte výkresy z panelu Dokumenty se žlutou ikonou. Cestu na vaše výkresy nastavíte v nastavení programu – záložka „cesty“.

Vaše dotazy posílejte pomocí kontaktního formuláře