Netlist

Netlist se vygeneruje příkazem Výstupy - Netlist.

Před vlastním vygenerováním netlistu se provede kontrola správnosti pojmenování všech značek. Každá součástka musí mít zadán typ a tento typ musí být unikátní v celém dokumentu. Typ se zadává v dialogovém okně, které se zobrazí dvojitým kliknutím na součástce. Pokud jsou nalezeny chyby, namísto netlistu se vygeneruje pouze seznam těchto chyb.

Netlist je ve formátu RACAL REDAC. Každý řádek netlistu představuje jeden uzel. Každý uzel je tvořen seznamem značek a jejich vývodů oddělených mezerou. Např. uzel R1 1 T3 2 znamená propojení prvního vývodu rezistoru R1 s druhým vývodem tranzistoru T3.

Vývody značek jsou číslovány automaticky podle pořadí, v jakém byly zadány v knihovně značek pomocí editoru značek. Pro ověření čísel vývodů zapněte (krátkodobě) zobrazení čísel vývodů značek - menu Zobrazit - Čísla vývodů.

Kritériem pro posouzení vodivosti značky a spoje je to, zda konec vývodu a konec spoje mají přesně stejnou polohu. Proto zapojujte obvod (kreslete spoje) až poté co jsou všechny značky na svých místech. Nebezpečí je v posunování značek pomocí kurzorových kláves, které posunuje součástku o 1 desetinu mm a není proto vidět.

Po vygenerování netlistu si zapněte zobrazování čísel vývodů (menu "Zobrazit" - "Čísla vývodů") a proveďte kontrolu správnosti.

Příklad netlistu

Pro toto schéma

 klopný obvod

vytvořil program tento netlist:

netlist