Výpis vodičů

Výpis vodičů se vygeneruje příkazem Výstupy - Výpis vodičů. Výpis vodičů obsahuje seznam spojů dokumentu. Pro každý spoj je uvedeno odkud kam vede (ve formátu značka:číslo vývodu), zóna souřadnicové sítě a název vodiče.

výpis vodičů