Kreslení spojů mezi součástkami (zapojování spojů)

Kreslení spojů mezi součástkami se doporučuje provádět až po rozmístění a uspořádání všech součástek ve schématu.

Kreslení spojů se provádí tímto postupem:

1. Vyberte z menu Vložit součástku položku Spoj nebo stiskněte toto tlačítko na nástrojové liště. Také můžete použít klávesu s.
2. Kurzor myši se změní na kurzor spojovacího režimu (pájka).
3. Přibližte kursor myši k vývodu značky, kde má spoj začínat. Klikněte v okamžiku, kdy vývod zčervená.
4. Odbočku spoje můžete udělat kliknutím a můžete ji vzít zpět pomocí klávesy Backspace.
5. Přesuňte kursor myši k cílovému vývodu. Klikněte v okamžiku, kdy vývod zčervená.
6. Je-li spoj dokončen, začíná kreslení dalšího spoje. Kreslení spojů můžete kdykoli přerušit stiskem klávesy Esc.

  

kreslení spojů mezi součástkou a jiným spojem

1. Postup je shodný jako při kreslení spoje mezi dvěma součástkami, ale místo cílového vývodu druhé součástky potvrďte spoj v místě jiného spoje (kde má být ukončen kreslený spoj). Automaticky bude přidána i kapka vyznačující propojení spojů.
2. V případě křížení spojů se kapka vyznačující propojení spojů nakreslí příkazem Vložit - Propojení. Můžete použít ikonu na nástrojové liště.
 

  

úpravy hotových spojů

Hotový spoj lze upravovat (korigovat jeho polohu a tvar) takto:

1. Spoj se vybere (kliknutím na spoj levým tlačítkem myši), v počátečním bodě, koncovém bodě a bodech odboček se vytvoří rukojeti (černé čtverečky).
2. Uchopením rukojeti spoje a tažením se stisknutým levým tlačítkem myši se mění poloha příslušného bodu (buď počátečního, koncového nebo odbočovacího).
4. Lze posouvat na jiné místo celý blok součástek i s příslušnými spoji.  
5. Pokud má část spoje dostatečný stupeň volnosti, lze tuto část spoje posouvat, jak ukazuje obrázek:

 

kreslení spojů, které začínají nebo končí "ve vzduchu"

Začněte stiskem pravého tlačítka myši. Dále se postupuje normálně (případná odbočení pomocí levého tlačítka myši) a potřebujete-li končit ve vzduchu, ukončete spoj pravým tlačítkem myši.

spoje ve vzduchu

Pozor: nedoporučujeme kreslit spoj "po kouskách", tj. začít kreslit spoj, ukončit ho ve vzduchu a za chvíli na něj navázat dalším spojem. Kreslete prosím spoje v celku od jedné značky ke druhé. Jinými slovy: spoj ukončujte ve vzduchu pouze pokud má opravdu končit ve vzduchu.
 

dvoubarevné spoje

dvoubarevné spoje nastavení dvoubarevného spoje

Postup:

  1. dvojklikem na spoji vyvolejte panel Vlastnosti
  2. vyberte typ čáry
  3. vyberte 1. barvu
  4. vyberte 2. barvu
  5. zapněte 2. barvu